Your browser does not support JavaScript!
 
 
 
 

 

網站導覽
1 . 日間部
      1-1 . 研究所
            1-1-1 . 博士班
            1-1-2 . 碩士班甄試
            1-1-3 . 碩士班考試
      1-2 . 四技
            1-2-1 . 特殊選才聯合招生
            1-2-2 . 四技聯合甄選
            1-2-3 . 四技技優保送及甄審
            1-2-4 . 四技聯合登記分發
            1-2-5 . 高職生繁星班
            1-2-6 . 產學攜手計畫專班
            1-2-7 . 轉學考
      1-3 . 高中生四技申請入學
      1-4 . 二技
            1-4-1 . 二技申請入學
            1-4-2 . 二技技優甄保
      1-5 . 五專
2 . 進修推廣處
      2-1 . 研究所
            2-1-1 . 碩士在職專班
            2-1-2 . 產業碩士專班
      2-2 . 四技
            2-2-1 . 四技申請入學
            2-2-2 . 產學攜手計畫專班
            2-2-3 . 四技(多元專長培力課程)
      2-3 . 進修(夜間)部二技
            2-3-1 . 二技申請入學
3 . 進修學院
      3-1 . 二技(假日班)
            3-1-1 . 甄選入學招生
4 . 107學年度四技進修部招生(多元專長培力)__錄取名單查詢